ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 1, 1-17

УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ


Драгана Раденковић-Јоцић, Иван Барун

Резиме:  У овом раду аутори се баве питањима и изазовима који стоје у вези са статусним променама компаније и како оне утичу на конкурентност привредног друштва на тржишту. Статусне промене, у првом реду спајања и припајања компанија, представљају модел економске активности којом власници капитала и менаџмент компаније тежи ка максимацији профита. Како би се у том процесу доносиле добре и оправдане одлуке, са циљем остваривања најбољих интереса компаније, неопходно је добро познавање прописа из ове области. Овим радом се пружају одговори на различита питања која ће се наћи на путу оних који доносе одлуке и спроводе процес статусне промене. Имајући у виду чињеницу да спровођење статусне промене често има интернационални карактер, због тога што су компаније укључене у статусну промену резиденти различитих држава, аутори ће посебну пажњу обратити на легислативу Европске уније, као и на важећи законодавни оквир Републике Србије у овој области.

Кључне речи:  статусне промене; компаније; конкурентност; спајање; преузимање

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ