ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 7, 105-121

ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ


Семир Вехапи

Резиме:  Тржиште органске хране у Србији је у почетној фази развоја и може се сматрати тржиштем у настајању. Дубљим разумевањем мотивације потрошача могуће је кроз адекватан маркетинг приступ обезбедити већу потрошњу органске хране по глави становника и бржи развој националног тржишта. У овом раду представљен је део најважнијих налаза до којих је аутор дошао на основу спроведеног квантитативног истраживања потрошача у Србији. Истражени су и анализирани главни разлози и препреке за куповину органске хране, као и спремност купаца да плате вишу цену за органске прехрамбене производе у односу на алтернативне производе из конвенционалне производње. Представљени резултати подржавају теоријско знање стечено из бројних истраживања претходно спроведених у различитим земљама. Полазећи од добијених резултата истраживања, у закључку су дате препоруке за имплементацију успешних стратегија инструмената маркетинг микса.

Кључне речи:  органска храна; мотивација; потрошачи; тржиште; Србија

ПДФ датотека чланка: ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ