ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 9, 303-318

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА


Весна Јањић, Мирјана Тодоровић, Дејан Јовановић

Резиме:  Савремени услови пословања проузроковали су развој великог броја различитих модела за стратегијско управљање перформансама, који укупну успешност предузећа посматрају кроз призму финансијских и нефинансијских индикатора распоређених кроз бројне перспективе. Модели за стратегијско управљање перформансама треба да омогуће ефикасно и ефективно управљање, односно адекватан одговор на континуиране промене у пословном окружењу. Теорија и пракса из ове области предлажу развој и примену различитих интегралних оквира (модела) за управљање перформансама предузећа, а у циљу постизања пословне изврсности. Поред већ познатих интегралних модела, као што су Избалансирана карта резулта (Баланцед Сцорецард - БСЦ), Пирамида перформанси, САИЛС модел (Стратегy Алигнед Интегратед Линкед Сцоринг Сyстем), ГРАСП модел (Гоалс-Ресоурцес-Ацтионс- Струцтуре-Пеопле), и други, развијени су и Кањијев модел пословне изврсности (Кањи’с Бусинесс Еxцелленце Модел - КБЕМ) и Кањи Бусинесс Сцорецард (КБС). Кањи модел је настао са циљем елиминисања слабих страна и недостатака претходних модела, посебно Баланцед Сцорецарда. Примена мултидимензионалних мерила перформанси треба да повећа информациону моћ менаџмента при стратегијском пословном одлучивању. Циљ постављен овим радом јесте разматрање основних карактеристика неких од савремених модела за мерење и управљање перформансама предузећа који су заступљени у теорији и примењени у пракси, те на основама упоредне анализе извођење закључака о њиховим предностима и недостацима.

Кључне речи:  модели мерења и управљања перформансама; Избалансирана карта резултата; САИЛС модел; ГРАСП модел; Кањи модел

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА