ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 1, 319-334

ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ


Миомир Јакшић

Резиме:  Различите судбине појединих земаља и непостојање гарантованог и осигураног економског и друштвеног просперитета тумаче се двема парадигмама: географском и институционалном. Географска сматра да географија, клима, екологија уобличавају технологију и понашање појединаца. Институционална, централну улогу придаје институцијама које охрабрују инвестиције у људски, физички капитал, технологије и подстичу свеукупни развој. Ова два приступа имају своју претече у 1. теорији традиционалног друштва (азијског начина производње): разлике традиционалних друштава условиле су да исти утицај узрокује различите стопе раста и новое развоја, и 2. теорији светске привреде: само земље које избегну статус колоније имају шансе да се развијају.

Кључне речи:  азијски начин производње; институције; географска девијација; савремени светски систем

ПДФ датотека чланка: ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ