ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 5, 533-548

МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ: ПРИМЕР ФИЈАТА И ГРАДА КРАГУЈЕВЦА


Никола Макојевић, Петар Веселиновић, Љубина Калинић

Резиме:  Циљ рада је анализа недавног значајног повећања цене некретнина у Крагујевцу, које се може довести у везу са доласком мултинационалне компаније. Главно питање је да ли је пораст цена некретнина био изазван фундаменталним факторима или шпекулативним понашањем субјеката на тржишту. У раду су фактори који утичу на цену некретнина декомпоновани на факторе на страни понуде и факторе на страни тражње са циљем откривања „мехура“ и указивања на ирационално понашање инвеститора (грађевинских компанија и купаца). Резултати указују на недостатак рационалног понашања субјеката на тржишту, одсуство утицаја фундаменталних фактора на цену некретнина и нереалан раст ових цена. Такође, уочена је јака веза између цене некретнина и цене издавања некретнина без значајне промене ПР рациа.

Кључне речи:  тржиште некретнина; фундаментални фактори; ПР рацио; ирационална очекивања; мултинационална компанија

ПДФ датотека чланка: МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ: ПРИМЕР ФИЈАТА И ГРАДА КРАГУЈЕВЦА