ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (2) 6, 281-300

УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА


Биљана Ђорђевић

Резиме:  У данашњим условима пословања интернационализација пословних активности постаје готово незаобилазан услов за даљи раст и развој предузећа. Међутим, излазак на међународну пословну сцену најчешће захтева да организације изврше одређене промене у начину на који су до тада функционисале. Једна од области која захтева извесне промене јесте и област управљања људским ресурсима. Фактори који условљавају модификације у овом систему везани су, пре свега, за правну регулативу других земаља, али и за карактеристике националне културе. Ово због тога што национална култура испољава снажан утицај на систем вредности, ставове и понашање људи у одређеној земљи па, између осталог, и на преференције према политикама и процедурама из области менаџмента људских ресурса. Полазећи од наведеног, рад се бави анализом утицаја појединих димензија националне културе на преферирани садржај менаџмента људских ресурса у организацијама у одређеним земљама. Циљ рада је да се пружи теоријска основа која ће омогућити организацијама које су интернационализовале пословање, или то намеравају да учине, да креирају такав систем менаџмента људских ресурса у ентитетима у иностранству који би, у најмању руку, представљао баланс између система који се примењује у седишту организације и оног који се преферира у ентитетима у иностранству да би овај систем био ефективан.

Кључне речи:  интернационализација пословања; национална култура; међународни менаџмент људских ресурса; запослени

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА