ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 2, 485-498

ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ


Александар Трајков, Јованка Биљан, Цветко Андреески

Резиме:  Истраживање туризма је увек био императив за научнике и креатора политике, да би они могли да максимирају његове социоекономске ефекте. У том циљу, сви фактори који утичу на туристичку индустрију морају се узети у обзир. Један од највећих карактеристика туризма и изазова за истраживаче је његова сезоналност. То је привремени дисбаланс туристичких активности изазван од стране много фактора, а може имати многе друштвене, економске и еколошке последице. Сезонска компонента туризма постаје још важнија са његовим развојем. Овај рад анализира туристичку сезоналност у Охриду, као најпопуларнијој туристичкој дестинација у Македонији. Налази и закључци заснивају се на неколико истраживачких метода, као што су: дескриптивне статистике, коефицијент сезоналности, Гини коефицијент и сезонски индикатор. Резултати истраживања су показали да Охрид као туристичка дестинација има јаку сезоналност изазвану природним факторима. Резултати могу бити корисни за креаторе туристичке политике и туристичке стручњаке за даље планирање и реализацију свих туристичких активности. Исто тако, налази и представљене методологије могу се користити у даљим сличним истраживањима или у даљим анализама укупне туристичке сезоналности у земљи.

Кључне речи:  туризам; сезоналност; Охрид; Македонија; доласци; политика; фактори

ПДФ датотека чланка: ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ