ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 4, 55-69

АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Марија Вуковић

Резиме:  Циљ рада је да утврди ниво фискалног стреса у Републици Србији и испита да ли наговештава кризу јавног дуга. Емпиријска анализа годишњих података урађена је за период 2007-2014. година, у два случаја: (и)обрачунавање индикатора рањивости на фискалну кризу коришћењем сигналног приступа и (ии) оцена да ли се јавни дуг смањује задовољавајућом динамиком применом критеријума операционализације дуга.Композитни индикатор указује на кризу јавног дуга у Републици Србији. Анализа под-индекса и појединачних варијабли показала је да су и Влада (фискална страна) и приватни сектор (макро-финансијска страна) имали прекомерну потрошњу праћену процесом акумулације јавног дуга.Резултати сугеришу да је ниво јавног дуга у 2016. години изнад репера, што значи да је присутна повреда критеријума операционализације дуга за 2014. годину.

Кључне речи:  фискална политика; операционализација дуга; композитни индикатор; фискалне варијабле; макроекономске варијабле

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ