ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 6, 91-104

УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ


Вукашин Шушић, Селим Шаћировић, Анђелина Марић

Резиме:  У зависности од температуре термоминералне воде, могу бити коришћене за различите балнеолошке третмане, али и у пољопривреди, комуналној привреди, електропривреди и др. У овом раду анализирају се хомеотермалне (36°Ц) и хипертермалне (78° Ц) воде Јошаничке бање које, заједно са водама Сијаринске (70°Ц) и Врањске бање (90 - 110°Ц), спадају у најтоплије у Републици Србији. Поред температуре за балнео и wелнесс терапије битна су и минеролошка својства која указују да воде проучаване бање карактерише низак степен минерализације са нешто повећаном концентрацијама флуора, сулфата, метаборне киселине, силицијум диоксида и сл. што их чини погодним за лечење дегенеративног и запаљенског реуматизма, обољења мишића, лумбага, ишијаса и др. На основу анализе температуре и издашности десетак извора са хипертермалним водама утврђен је топлотни капацитет вода бање и могућност њиховог коришћења у електропривреди, комуналној привреди и пољопривреди. У закључку рада се констатује да коришћење термоминералних вода током балнеолошких третмана може имати другачији, практичнији и економичнији модел. Наиме, пракса показује да да делимична употреба лековитих термоминералних вода представља с једне стране значајан губитак у енергији, а с друге стране директно испуштање топлих вода може негативно утицати на поједине компоненте окружујуће средине.

Кључне речи:  Јошаничка бања; термоминералне воде; туристичка валоризација; балнеолошки третмани; топлотни капацитет

ПДФ датотека чланка: УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ