ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 3, 165-179

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ


Милош Тодоровић, Иван Марковић, Дијана Граховац

Резиме:   У раду се анализира једно од најважнијих актуелних економских питања, за већину земаља, како што "безболније" управљати проблемом високог будзетског дефицита и прекомерног акумулираног дуга. Као пример, узима се Аргентина, која је 2002. године увела ригорозне мере штедње, и Србија, која је у 2014. години почела спроводити рестриктивну фискалну политику. Ефекти такве политике ће бити видљиви у будућем периоду. Резултати рада показују да је кључ аргентинског успеха у преласку са фиксног на флуктуирајући девизни курс и висок ниво повезаности између раста девизног курса и раста извоза. Приликом комапарације чврсте фискалне политике у Аргентини и Србији требало би нагласити да су мере у Србији далеко мање строге од оних који су спровођене у Аргентини. Али то такође значи да ће учинак смањења расхода буџета имати мање утицаја на смањење БДП-а него у аргентинском случају.

Кључне речи:  фискална политика; монетарна стабилност; дуг; дефлација

ПДФ датотека чланка: ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ