ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 6, 219-232

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Дејан Ж. Ђорђевић, Вукашин Шушић, Ивана Јањић

Резиме:   Рурални туризам представља туризам сеоских домаћинстава, али и одмор и боравак у сеоској средини, манифестације, фестивале, рекреацију, производњу и продају ручних радова, занантских и пољопривредних производа. Рурални туризам је нарочито прикладан за ревитализацију деградираних руралних области обезбеђујући њихову одрживост у будућности, кроз стварање нових радних места, повећање разноликости занимања, сеоских заната, као и очување пејзажа и природе. Развој руралног туризма Републике Србије требало би да игра значајну улогу у руралном развоју државе и привредном развоју уопште. Захваљујући разноврсном рељефу и очуваној природи, Србија располаже значајним ресурсима у руралном туризму, али није занемарљив ни број негативних фактора, који онемогућавају интензивнији раст ове привредне гране. Један од најзначајнијих, али не и нерешивих проблема, јесте одумирање сеоских насеља Србије.

Кључне речи:  рурални туризам; село; одрживи туризам; рурални простор

ПДФ датотека чланка: ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ