ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 6, 97-115

ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ


Александра Пештерац

Резиме:  Прво емитовање акција предузећа које није било листирано на берзи, представља кључан моменат у животном циклусу предузећа. С обзиром да прелазак у јавно отворено акционарско друштво носи са собом низ предности, али и изазова, сазнања о току реализације поступка иницијалне јавне понуде, као и праћење података о броју и вредности реализованих иницијалних јавних понуда на светском нивоу могу бити од великог значаја. Циљ рада је да се кроз свеобухватну анализу поступка реализације иницијалних јавних понуда укаже на значај отварања предузећа у јавности како за саме корпорације и инвеститоре на тржишту капитала, тако и за привреду у целини. Сходно постављеном циљу, у раду ће бити представљени ефекти спроведених поступака иницијалних јавних понуда у земљама западне Европе, Кине, Јапана и САД-а. Када је реч о земљама у развоју, иницијална јавна понуда акција на берзанским тржиштима има посебан значај јер доприноси подстицању даљег развоја тржишта капитала. Специфичности српског макроекономског окружења, кретање процеса приватизације, недовољна заштита инвеститора, висок степен информационе асиметрије и недостатак корпоративног образовања утицали су на чињеницу да у последњих осам деценија није спроведен ниједан поступак иницијалне јавне понуде на Београдској берзи.

Кључне речи:  иницијална јавна понуда; отварање предузећа; тржиште капитала; потцењеност акција; информациона асиметрија; берза

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ