ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 1, 149-170

СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Горан Миловановић, Сандра Милановић, Горан Радисављевић

Резиме:  Циљ рада је да се на бази систематизованих статистичких података анализирају структурне промене у спољној трговини као фактора конкурентности Републике Србије. Најпре се, анализирају савремене тенденције у међународној трговини, где се прате вредност и обим светске робне размене, као и кључне промене у структури светског извоза и увоза у посматраном периоду. Анализом положаја Републике Србије у међународној трговини, треба да се сагледа у којој мери се спољна трговина Републике Србије прилагођава структурним променама у светској трговини. Затим се анализира структура робне размене Републике Србије по намени производа, као и структура робне размене по секторима и робним групама. Касније се у раду анализира достигнути развој индустрије где је фокус анализе усмерен на квалитет извоза и међународну конкурентност прерађивачке индустрије, која у Републици Србији производи највећи део разменљивих добара. Последњи део рада бави се анализом технолошке структуре и факторске интензивности робног извоза Републике Србије. На овај начин дат је одговор на истраживачко питање да постоји потреба за структурним променама у производњи и страној трговини у Републици Србији како би се побољшала њена конкурентност.

Кључне речи:  међународна трговина; спољна трговина; структурне промене; конкурентност индустрије

ПДФ датотека чланка: СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ