ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 3, 211-226

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ САРАДЊЕ


Санела Мрдаковић, Милош Тодоровић

Резиме:  Спектакуларни привредни развој Јужне Кореје последњих деценија непрестано интригира економисте, академике и ширу светску јавност. Да ли је могуће применити такав модел развоја на земље у развоју, једна је од често анализираних тема у бројним студијама и дискусијама. На којим принципима се темељи њен економски развој и какви су данас економски параметри њене спољне трговине, предмет је истраживања у овом раду. Циљ истраживања је и анализа модела развоја Јужне Кореје и њених економских односа са Србијом - тренутних трендова, као и потенцијала будуће економске сарадње двеју земаља, анализом компаративних предности најистакнутијих извозних производа и индустрија, применом РЦА индекса. Анализа показује да Србија има потенцијал да унапреди сарадњу са Јужном Корејом у неколико извозних сектора, који у комбинацији са улагањем у људске ресурсе и инфраструктуру, као и активном промоцијом квалитета српског тржишта јужнокорејским фирмама, може бити један од праваца будуће сарадње.

Кључне речи:  сарадња Србије и Јужне Кореје; компаративне предности; спољна трговина; модел развоја

ПДФ датотека чланка: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ САРАДЊЕ