ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 7, 281-296

УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАКА


Мирела Митрашевић

Резиме:  Тема овог рада је актуелни тренд на тржиштима стамбених некретнина у земљама Европе и њихов утицај на квалитет портфолија стамбених кредита банака. Имајући у виду да се ова тржишта још увек нису у потпуности опоравила од пређашње финансијске кризе, и да су у време писања рада била изложена огромној неизвесности коју су условили специфични услови изазвани вирусом КОВИД 19, истраживање ризика у вези са овим тржиштима и средствима којима би се ублажиле последице пандемије су од круцијалног значаја. Знајући да је мониторинг системских ризика у једном финансијском систему веома битан, као и чињеница да креирање макропруденцијалних алата у Босни и Херцеговини тек треба да се догоди, један од циљева рада је да представи резултате истраживања ефективности одређених мера макропруденцијалне политике, како би се ублажио утицај колебања цена на тржиштима стамбених некретнина. Посебна пажња је поклоњена променама које проживљавају тржиште некретнина и хипотекарни кредити током кризе изазване пандемијом КОВИД 19. Рад представља основу за даља истраживања на тему колико утицаја мере макропруденцијалне политике у појединим земљама имају на досадашње услове пословања.

Кључне речи:  крахови тржишта некретнина; неквалитетни кредити; макропруденцијална политика

ПДФ датотека чланка: УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАКА