ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 4, 57-75

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА


Зорана Костић, Ненад Томић

Резиме:  Од занемарљиве тржишне нише индустрије забаве, издавање видео игара је постало изузетно профитабилан посао. Настанак сервиса за дигиталну дистрибуцију видео игара је омогућио успостављање сталне везе играча са издаваоцем, чиме је створена могућност продубљивања понуде. Створен је модел игре као услуге који се заснива на континуелном току прихода, на основу продаје додатног садржаја у већ дистрибуираној игри. Приходи настали продајом виртуелних добара унутар игре називају се микротрансакцијама. Предмет рада су ставови играча видео игара у Србији и Пољској према различитим типовима микротрансакција. Рад има два кључна циља: први, да утврди да ли постоје разлике у ставовима према различитим типовима микротрансакција и други, да утврди да ли постоје разлике у ставовима играча из Србије и играча из Пољске. Ради постизања циљева, играчима из Србије и Пољске је дистрибуиран упитник, путем кога су могли да изразе своје ставове у вези микротрансакција. Применом т-теста, утврђено је постојање статистички значајних разлика у ставовима играча сврстаних у ова два узорка и то за све посматране облике микротрансакција.

Кључне речи:  микротрансакције; понуда; дигитална дистрибуција; сегментација; бихевиористичка теорија игара; модел

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА