ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (2) 4, 205-220

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19
Резиме:  Ковид-19 је оставио велике последице на цео свет. Са медицинског аспекта, чини се да смо успоставили контролу, па нам остаје да се бавимо опоравком економије. Пре свега, неопходно је проценити ефекте И издвојити индустрије које су претрпеле највећу штету, како би се креирали пакети помоћи. Такође је од круцијалне важности дефинисати које индустрије могу да буду покретачи опоравка. Основни циљ за креаторе економске политике треба да буде исправљање криве рецесије, до које ће неминовно доћи. Овом приликом, од екстремне је важности добро одредити обим пакета помоћи. Наиме, циљ је смањити интензитет кризе пролонгирањем њених ефеката, међутим без угрожавања нивоа дуга. Специфичне акционе планове неопходно је креирати индивидуално, имајући у виду основне карактеристике специфичне економије. Из овог разлога, нема некаквог шаблона којег би креатори економске политике могли да користе. С обзиром да је ниво јавног дуга Републике Србије већ висок, есенцијално је пажљиво дизајнирати пакете помоћи, како будући приход не би био угрожен.

Кључне речи:  криза; монетарна политика; фискална политика; Ковид-19

ПДФ датотека чланка: СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19