ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 3, 21-36

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА


Љиља Антић

Резиме:  У савременим условима пословања квалитет постаје кључни фактор успеха предузећа. Да би одговорила захтевима све пробирљивијих потрошача и очувала конкурентност, предузећа морају водити рачуна између осталог о квалитету производа и услуга, као и о трошковима квалитета. У раду аутор обрађује проблематику везану за појам, димензије и трошкове квалитета. Посебна пажња се поклања методама за идентификовање, контролу и анализу квалитета и трошкова квалитета.

Кључне речи:  квалитет; трошкови квалитета; димензије квалитета; активности

ПДФ датотека чланка: ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА