ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 10, 467-479

ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ


Дејан Ђорђевић, Драган Ћоћкало, Срђан Богетић

Резиме:  Према искуствима развијених земаља, млади који први пут почињу сопствени бизнис представљају веома значајну категорију за развој климе предузетништва на нивоу националне економије. У Србији није довољно развијен амбијент у којем млади могу бити подстакнути за покретање сопственог бизниса. Као једно од решења намеће се охрабривање и едукација младих за покретање и вођење сопственог бизниса. Стимулисање предузетничког понашања код младих посебно добија на значају у земљама у транзицији, које се сусрећу са транзиторном рецесијом. Аутори у овом раду анализирају неопходност примене савременог концепта предузетништва на тржишту Србије, са посебни освртом на улогу младих и могућност њиховог укључивања у предузетничке активности. Износе се, такође, и компарирају резултати два истраживања спроведена 2008. и 2009. године у Србији међу студентима. Тема је била: предузетништво и предузетничко понашање младих.

Кључне речи:  предузетништво; млади предузетници; мала и средња предузећа; конкурентност; знање

ПДФ датотека чланка: ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ