ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 3, 545-557

УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ


Ивана Симић

Резиме:  Због озбиљних последица које мобинг има по појединца, али и по читаву организацију, током последњих пар деценија интензивира се интересовање светских теоретичара из области организације и менаџмента, као и бројних практичара, за мобинг, као проблем глобалних размера. Иако и организације у Србији, као и оне у остатку света, нису имуне на злостављачко понашање извесних чланова организације, стиче се утисак да је интересовање домаће јавности за мобинг, као појаву, доста спорадично и углавном фрагментарно. Циљ овог рада је да укаже на присуство мобинга, као злостављачке форме понашања у оквиру организација, уопште, па и на његово присуство у оквиру организација у Србији, на његову природу, узроке и последице, као и на улогу менаџера у његовом спречавању и елиминисању.

Кључне речи:  мобинг; мобер; жртва; менаџмент; организација.

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ