ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (4) 1, 439-452

ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ


Бојан Лековић, Миодраг Петровић, Немања Бербер

Резиме:  Предмет овог истраживања представља анализа активности интернационализације предузетника чији се пословни подухвати налазе у раним фазама. Главни циљ истраживања представља детерминисање фактора од утицаја на активност интернационализације како би се утврдиле карактеристике поменуте групе предузетника у Југоисточној Европи. За потребе овог истраживања коришћена је база података „Глобал Ентрепренеурсхип Монитор“-а. Истраживачки узорак обухвата шест земаља из Југоисточне Европе: Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија, Босна и Херцеговина, БЈР Македонија. Истраживањем је обухваћено 12.027 испитаника од којих су 645 предузетници вођени аспирацијом интернационализације пословања. На основу природе посматраних варијабли, аутори рада користили су Спирманов коефицијент корелације као и Ординалну Логистичку Регресију (ОРЛ). Резултати су указали на позитиван однос између предузетничке мотивације, знања, вештина и способности, иновација, као и употребе нових технологија са активношћу интернационализације предузетника. Главно ограничење овог рада може бити препознато у нижем Нагелкерке коефицијенту, који је карактеристичан за истраживања која покривају друштвене феномене, из разлога њихове комплексности и мултидимензионалности.

Кључне речи:  предузетништво; мотивација; иновације; интернационализација; нове технологије; Југоисточна Европа

ПДФ датотека чланка: ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ