ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (4) 8, 573-592

ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА


Бојана Новићевић Чечевић, Милица Ђорђевић

Резиме:  Леан концепт карактерише се обезбеђивањем захтеване вредности од стране потрошача, брзом испоруком производа, елиминисањем свих облика губитака како из производног тако и из свих пословних процеса у предузећу и слично. Да би се постигла и одржала конкурентска предност упутно је пажљиво размотрити и применити основне принципе Леан концепта и успоставити токове вредности. Превасходно се Леан концепт примењивао у производном процесу, али због бројних уочених користи Леан концепт се може применити у свим процесима у предузећу па и рачуноводственом. Леан рачуноводство подразумева промену начина финансијског извештавања, контроле пословних процеса и доношења пословних одлука. База Леан рачуноводства је ток вредности у коме настају трошкови и генеришу се приходи. У раду се анализира примена обрачуна трошкова тока вредности и финансијски ефекти унапређења пословања применом Леан концепта.

Кључне речи:  Леан концепт; Леан рачуноводство; обрачун трошкова тока вредности

ПДФ датотека чланка: ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА